Reserves

Prepagament: Totes aquelles reserves que s’hagin realitzat amb prepagament se’ls hi restarà de l’import total del compte.

Prepago: todas las reservas que se hayan realizado con prepago se les restará del importe total de la cuenta.


Condicions de la reserva / Condiciones de la reserva

  • En el cas que la reserva sigui per un grup de més de deu persones, poseu-vos en contacte amb el restaurant
  • En caso de que la reserva sea para un grupo de más de diez personas, poneros en contacto con el restaurante
  • Per poder tramitar la reserva d’un xec regal, truqueu directament al restaurant
  • Para poder tramitar la reserva de un cheque regalo, llamad directamente al restaurante
  • Si teniu qualsevol al·lèrgia o intolerància, deixeu-ne constància a l’apartat d’observacions de la vostra reserva
  • Si tenéis cualquier alergia o intolerancia, dejad constancia en el apartado de observaciones de vuestra reserva
  • En el cas de venir amb un cotxet o amb cadira de rodes, deixeu-ho anotat a observacions i buscarem la millor opció
  • En el caso de venir con carrito o con silla de ruedas, dejadlo anotado a observaciones y buscaremos la mejor opción
  • Les reserves que es facin a les 13:00/13:15/13:30/13:45 seran remuntades al cap d’una hora i quart i, al vespre, les reserves que es facin a les 20:30/20:45 seran remuntades al cap d’una hora i mitja
  • Las reservas que se hagan a las 13:00/13:15/13:30/13:45 serán remontadas al cabo de una hora y cuarto y, en el servicio de cenas, las reservas que se realicen a las 20:30/20:45 serán remontadas al cabo de una hora y media
Desplaça cap amunt